Stomatologia estetyczna

To może Cię zainteresować:

Leczenie stomatologiczne, oprócz aspektu czysto medycznego, koncentruje się coraz częściej na poprawie estetyki uśmiechu. Usta wraz z widocznymi zębami, zajmując znaczną część powierzchni twarzy, znacząco wpływają na wygląd i aparycję człowieka. Pacjenci, przechodząc nieraz skomplikowany proces leczenia, już na wstępie chcieliby wiedzieć, jaki efekt zostanie ostatecznie uzyskany. Do tej pory musieli polegać na swojej wyobraźni słuchając nie zawsze przystępnego i zrozumiałego języka medycznego.

Teraz efekty leczenia Nasi Pacjenci mogą już zobaczyć, zanim jakiekolwiek działania zostaną rozpoczęte.

Rozwój technologii komputerowej i obróbki obrazu stworzył możliwość zobrazowania wyglądu twarzy pacjenta, jaki z dużym prawdopodobieństwem zostanie uzyskany po zakończeniu leczenia.

Jest to innowacyjna, całkowicie bezinwazyjna metoda, dająca szerokie możliwości w komunikacji między pacjentem a lekarzem.

Metoda polega na wykonaniu serii zdjęć fotograficznych twarzy pacjenta w ściśle określonych warunkach i ujęciach. Następnie, po wnikliwej analizie warunków zgryzowych, oraz, co bardzo ważne, analizie oczekiwań pacjenta, zdjęcie podlega obróbce komputerowej, w wyniku której uzyskujemy ostateczny efekt w postaci zmodyfikowanego obrazu twarzy pacjenta. Następnie pacjent może ocenić wykonaną wizualizację pod kątem swoich oczekiwań oraz wyobrażeń. Po wprowadzeniu ewentualnych korekt, wizualizacja zostaje wprowadzona do dokumentacji medycznej, co umożliwia lekarzom lepszą kontrolę nad procesem leczenia dążącego do uzyskania ostatecznego rezultatu.