Leczenie w znieczuleniu

To może Cię zainteresować:

W Elektoralna Dental Clinic często mamy do czynienia z pacjentami, którzy bardzo boją się leczenia. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy usługę leczenia w sedacji, podtlentkiem azotu potocznie nazywanym gazem rozweselającym.

Metoda ta polega na wdychaniu mieszaniny podtlenku azotu i tlenu w stężeniu indywidualnie dobranym dla każdego pacjenta, dzięki czemu odczuwamy fizyczne odprężenie, uspokajamy się zachowując jednocześnie pełną świadomość.

Sedacja wziewna jest przyjazną i bardzo bezpieczną metodą walki ze stresem i brakiem tolerancji na ból.