Narkoza

Leczenie stomatologiczne w narkozie wbrew wielu opiniom jest zabiegiem bezpiecznym. Elektoralna Dental Clinic dysponuje pełnym zapleczem anestezjologicznym i jest w pełni dostosowana do wymogów i zaleceń związanych z bezpieczeństwem pacjenta. W trakcie narkozy nad pacjentem czuwa lekarz anestezjolog wraz z wykwalifikowaną pielęgniarką.

Narkoza rozpoczyna się od podania leków anestetycznych przez wkłutą do żyły specjalną igłę. Leki podawane są przez cały czas trwania zabiegu. Pacjent budzi się w chwili zaprzestania podawania leków. W trakcie narkozy prowadzone jest dokładne monitorowanie stanu pacjenta pozwalające na uniknięcie powikłań. W przypadku dzieci anestetyk podawany jest przez maseczkę założoną na twarz w celu uniknięcia paniki związanej z wkłuciem igły.

W trakcie jednej, trwającej nawet do kilku godzin wizyty – pacjent ma wykonane zaplanowane leczenie stomatologiczne bez stresu i bólu. Po skończonym leczeniu, pacjent pozostaje przez krótki czas w klinice pod opieką anestezjologa.

Zespół anestezjologiczny prowadzący narkozy w Elektoralna Dental Clnic wykonał już kilka tysięcy znieczuleń do zabiegów stomatologicznych. Informacje o kwalifikacji i sposobie przygotowania do leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym pacjent otrzymuje w trakcie konsultacji.