Nasz zespół

Łukasik Karolina

Fizjoterapeutka

Magister fizjoterapii. Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie, wyróżniona Medalem Prof. Zygmunta Gilewicza za Wybitne Osiągnięcia w Nauce. W trakcie szkolenia z Terapii Manualnej według standardów IFOMPT.

Zajmuje się fizjoterapią ortopedyczną, szczególnie interesując się zaburzeniami stawów skroniowo-żuchwowych oraz odcinka szyjnego. W codziennej praktyce pracuje z osobami z dysfunkcjami i bólem stawów skroniowo-żuchwowych, kręgosłupa oraz stawów obwodowych, także z osobami z bólami głowy czy w trakcie przygotowania i trwania ortodoncji.

Pomaga rozpocząć i prowadzić aktywne ruchowo życie.

Łukasik Karolina