Nasz zespół

Niedzielska-Widomska Agnieszka

Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie, którą ukończyła w 2002r. z oceną celującą. W 2006r. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską powstałą przy Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej uzyskują tytuł doktora nauk medycznych. W 2005r. rozpoczęła specjalizację z zakresu ortodoncji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, którą ukończyła Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym uzyskując tytuł specjalisty ortodonty. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji z zakresu ortodoncji, członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego oraz Sekcji Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Niedzielska-Widomska Agnieszka