Wkłady koronowo-korzeniowe

Utracone tkanki zęba spowodowane rozległym ubytkiem próchnicowym, opracowaniem zęba do leczenia kanałowego, czy też mechanicznym złamaniem korony zęba wymagają odbudowy i wzmocnienia wkładem koronowo-korzeniowym przed osadzeniem korony bądź mostu.

Wkłady koronowo korzeniowe najczęściej wykonywane są ze stopów metali powszechnie stosowanych w stomatologii i protetyce. Najczęściej stosowane to stopy metali nieszlachetnych oraz stopy złota. Najnowszym osiągnięciem techniki są wkłady wykonane z kompozytu lub tlenku cyrkonu, które dzięki kolorowi zęba pozwalają otrzymać identyczną przezierność jak naturalny ząb.

Wkłady koronowo-korzeniowe można podzielić na standardowe i indywidualne. Jedne i drugie mają swoje wskazania i przeciwwskazania, wady i zalety. O tym, jaki zostanie zastosowany wkład decyduje lekarz.

Wkłady koronowo korzeniowe standardowe stosuje się:

  • w przypadku, w którym zachowana została odpowiednia ilość zrębu zęba,
  • w przypadku konieczności natychmiastowej rekonstrukcji korony złamanego zęba.

Osobną grupą wkładów standardowych są wkłady z włókna szklanego osadzanego na odpowiednim materiale kompozytowym. Zaletą jest moduł elastyczności wkładów z włókna szklanego, który jest bardzo zbliżony do modułu elastyczności zębiny, co powoduje, że zęby wzmocnione wkładami z włókna szklanego rzadziej ulegają pęknięciom i złamaniom. Kolejną ich zaletą jest kolor odbudowy zrębu zęba na wkładzie z włókna szklanego oraz fakt, że światło może przenikać przez tą odbudowę podobne jak przez naturalny ząb. A jeśli dołożymy do tego koronę pełnoceramiczną, która jest pozbawiona metalu dostajemy rekonstrukcję zęba, która w całości przewodzi światło i we wszystkich warunkach oświetlenia zachowuje się jak naturalne zęby obok.

Wkłady koronowo-korzeniowe indywidualne, w odróżnieniu od standardowych, są wykonywane indywidualnie do kształtu pozostałości korzenia. Wykonując wkład indywidualny możemy uzyskać maksymalną wytrzymałość mechaniczną konstrukcji i optymalizację kształtu. Wkład taki składa się z części korzeniowej i części koronowej. Część korzeniowa odpowiada za wzmocnienie struktury korzenia i poprawne przeniesienie sił na tkankę korzenia, część koronowa z kolei jest filarem protetycznym, niezbędnym do osadzenia korony lub mostu.