Protezy

W wielu przypadkach niestety uzupełnienie dużych braków zębowych nie jest możliwe przy pomocy mostów. W takiej sytuacji proponujemy Państwu alternatywne rozwiązanie – protezę, która jest uzupełnieniem ruchomym. Należy jednak pamiętać, że przy braku odpowiedniej liczby zębów filarowych niezmiernie pomocna jest implantologia, która jest najlepszym rozwiązaniem problemu braków zębowych.

W Elektoralna Dental Clinic możemy zaoferować Państwu kilka rodzajów protez:

PROTEZY OSIADAJĄCE

Są to uzupełnienia ruchome wykonywane z tworzywa akrylowego. Głównym wskazaniem do ich stosowania są przypadki bezzębia lub rozległych braków w uzębieniu, kiedy nie ma możliwości wykonania innych rodzajów uzupełnień (protez szkieletowych, stałych, opartych na implantach). Jest to popularne rozwiązanie o stosunkowo niskim koszcie, posiadające jednak liczne wady: trudności w adaptacji, dyskomfort użytkowania, niedogodności w spożywaniu pokarmów, niszczące działanie na kości szczęk, konieczność wymiany co kilka lat.

PROTEZY SZKIELETOWE

Protezy szkieletowe ruchome uzupełnienia protetyczne. Proteza taka opiera się nie tylko na dziąsłach i błonie śluzowej, ale również na zębach – nie powoduje więc wzmożonego zaniku kości i dziąseł. Podstawowe części protezy szkieletowej to metalowa baza (szkielet), akrylowe elementy odbudowujące brakujące tkanki (zęby i podłoże) oraz klamry (odpowiedzialne za utrzymanie protez na podłożu). Ze względu na nieestetyczny wygląd, klamry są coraz częściej zastępowane przez mocowane na koronach zasuwy, zatrzaski i korony teleskopowe. W celu umożliwienia takiego utrzymania protezy, konieczne jest okoronowanie zębów sąsiadujących z protezą. Połączenie protezy z koronami następuje bez widocznych elementów metalowych (klamry, ciernie), co umożliwia uzyskanie oczekiwanego efektu estetycznego.

PROTEZY NATYCHMIASTOWE

Proteza natychmiastowa to ruchome uzupełnienie protetyczne, które zostaje oddane pacjentowi bezpośrednio po usunięciu zębów w czasie działania znieczulenia. Wszystkie czynności związane z wykonaniem protezy są przeprowadzane przed usunięciem zębów. Takie postępowanie pozwala na uniknięcie przykrej dla pacjenta sytuacji braku zębów, zapewnia normalne warunki życia i możliwość kontynuowania pracy zawodowej. Wpływa również bardzo korzystnie na gojenie się ran poekstrakcyjnych. Stosowanie tego typu rozwiązania wiąże się jednak z koniecznością bezwzględnego przestrzegania zaleceń lekarza protetyka, zgłaszania się na częste wizyty kontrolne oraz utrzymania wzorowej higieny jamy ustnej i protezy. Są to protezy czasowe. Przygotowują do wykonania protez docelowych. Niestety, nie zawsze można wykonać takie uzupełnienie. Czasami zęby są w tak złym stanie, są tak mocno rozchwiane, że zachodzi realna obawa, że zostaną usunięte podczas pobierania wycisku. Wtedy niestety można wykonać tylko protezę wczesną (wyciski pobiera się natychmiast po ekstrakcji, a protezę oddaje po około dwóch dniach).

PROTEZY TYPU OVERDENTURE

Protezy typu overdenture to ruchome uzupełnienie protetyczne, pokrywające na całej powierzchni korzeń lub korzenie resztkowego uzębienia, lub implanty. Protezy te utrzymywane są na korzeniach lub wszczepach poprzez system zatrzasków (najczęściej kulkowych). Są to uzupełnienia, spełniające wymogi estetyki, chroniące kości szczęk przed zanikiem oraz zapewniające akceptowalny komfort dla pacjenta. Warunkiem koniecznym w przypadku użytkowania tego typu protez jest opanowanie przez pacjenta zasad utrzymywania idealnej higieny jamy ustnej i regularne zgłaszanie się na wizyty kontrolne! Warto zwrócić uwagę na możliwość wykonania protezy overdenture opartej na zaledwie 2 implantach w żuchwie i szczęce u pacjentów z bezzębiem, co przy względnie przystępnych kosztach, diametralnie poprawia komfort użytkowania w porównaniu do protez całkowitych osiadających.