Kiretaż i root planing

Kiretaż zamknięty stosowany jest w przypadku obecności głębokich kieszonek trzyzębnych (szczelin zawartych między dziąsłem a zębem, pogłębionych na skutek rozwoju paradontozy). Kiretaż zamknięty polega na odchyleniem dziąsła, co pozwala na oczyszczenie kieszonki przyzębnej z zawartości, będącej przyczyną utrzymywania się stanu zapalnego, m.in. resztek kamienia nazębnego zasiedlonego przez bakterie. Umożliwia to zlikwidowanie stanu zapalnego i zagojenie się rany.

Następnie wykonuje się wygładzenie korzenia (root planing) w celu zeskrobania jego wierzchniej warstwy, w której mogą znajdować się bakterie.

Zaletą kiretażu zamkniętego jest szybkie gojenie się rany pozabiegowej, minimalny dyskomfort dla pacjenta i dobry efekt estetyczny.