Metamorfoza

Henryka Dorocinkowska

Henryka Dorocinkowska skończyła 51 lat i pochodzi z Kalisza. Zawodowo jest pielęgniarką i pomaga innym w domu pomocy społecznej. Ma dwie dorosłe córki i nastoletniego syna. Panią Henrykę zgłosiły do programu dzieci, troszcząc się o zdrowie mamy. „Moja mama ciągle myśli o innych a ja myślę, że zasługuje na korzystne zmiany w jej urodzie, samopoczuciu i na to by w końcu pomyśleć trochę o sobie”.

Zabiegi wykonane w Elektoralna Dental Clinic:

  • tomografia;
  • higienizacja;
  • leczenie przyzębia metodą stosowaną przez dr Kiworkową;
  • przygotowanie do leczenia protetycznego obejmujące m. in. leczenie kanałowe;
  • mosty porcelanowe uzupełniające braki w odcinkach bocznych w szczęce oraz korony zblokowane i proteza szkieletowa na zatrzaskach w żuchwie;
  • zamknięcie szpar, estetyczna rozbudowa zębów za pomocą licówek kompozytowych w odcinkach przednich szczęki i żuchwy oraz rekonstrukcja brzegów siecznych;

To zdjęcie jest wynikiem indywidualnego leczenia i wymaga procesu kompleksowego podejścia do pacjenta, bez możliwości zagwarantowania efektu jak na zdjęciu.