Dyrekcja

     

    Bogusław Kucicki

    Dyrektor Zarządzający


    Iwona Niestępska - Wiśniewska

    Dyrektor ds. finansowych