Nasza higienistka Paulina Mintzberg-Wachowicz członkiem Zarządu Sekcji Profilaktyki i Promocji Zdrowia PTS

Asysta Dentystyczna 1/2019
19 marca, 2019
Laser diodowy LASTRONIX SMART PRO
5 czerwca, 2019

15 marca we Wrocławiu nasza higienistka Paulina Mintzberg-Wachowicz została wybrana na członka Zarządu Sekcji Profilaktyki i Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.
Celami sekcji są min.:
– upowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowia jamy ustnej w społeczeństwie,
– realizowanie programów profilaktycznych zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, Europejskiej Federacji Higieny Stomatologicznej czy Ministerstwa Zdrowia,
– podnoszenie prestiżu zawodu higienistki i asystentki stomatologicznej.