Dyplom Ministerstwa Diaspory Republiki Armenii dla “Najlepszej Organizacji Młodzieżowej”