Paulina Mintzberg – Wachowicz w czasopiśmie Asysta Dentystyczna nr 2/2018